Category Archives: Codul muncii 2012

TITLUL XII – Jurisdictia muncii

CAP. 1 – Dispozitii generale   ART. 266 – Obiectul jurisdictiei muncii (fostul art. 281 anterior republicarii din 2011) Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile [...]

TITLUL XIII – Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 276 – Armonizarea cu legislatia internationala (fostul art. 292 anterior republicarii din 2011) Potrivit obligatiilor internationale asumate de Romania, legislatia muncii va fi armonizata permanent cu normele Uniunii Europene, cu conventiile si recomandarile Organizatiei Internationale a Muncii, cu normele dreptului international al muncii.   ART. 277 – Salariat cu functie de conducere (fostul art. [...]