Plata concediului medical

 1. Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:
  1. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu;
  2. desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit.A;
  3. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii.
 2. De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:
  1. asociati, comanditari sau actionari;
  2. *** abrogat
  3. membri ai asociatiei familiale;
  4. autorizate sa desfasoare activitati independente;
  5. persoane care incheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006.
 3. Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care se afla in una dintre situatiile prevazute la lit. c) si d).>>

Pentru aceste categorii de persoane, asigurarea pentru concedii si indemnizatii este facultativa, insa pot beneficia de indemnizatii pentru concediile medicale doar persoanele care depun declaratia de asigurare (Anexa 4) impreuna cu dovada venitului si platesc contributia pentru concedii si indemnizatii pentru acest venit(Decizie de impunere de la Administratia financiara, Contract de asigurare de la Casa de Pensii, etc.).
Cota de contributie este de 0,85% asupra:

 • veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitatile fiscale teritoriale
 • indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul in curs, pentru asociati, comanditari sau actionari; (baza lunara de calcul a contributiei nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara)

Termenul de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata.
Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor este de o luna de 22 de zile lucratoare realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.
Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii (venit, nume, date de contact), este obligatorie depunerea comunicarii de modificare a acesteia, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective, (Anexa 5)
Persoanele fizice asigurate pe baza de declaratie de asigurare pot solicita retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii prin depunerea la CASMB a solicitarii de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, (Anexa 6) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii nu exonereaza asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii.
Pentru obtinerea indemnizatiei de asigurari sociale, solicitantii trebuie sa depuna urmatoarele documente:

 • In cazul concediilor medicale initiale:
  • Cererea tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate (Anexa 9) – 2 exemplare / concediu medical;
  • Concediul medical (ambele formulare, vizate de medicul de familie)
   Nota: Pentru avocati se aduc 2 copii ale concediului medical semnat, parafat si stampilat de catre medicul prescriptor, conform Ordin 60/32/2006, art 72. Certificatul medical original (formular alb + roz) se depune la Barou.
  • Copie dupa Declaratia de asigurare (Anexa 4)
  • Copie dupa dovada venitului (Decizie de impunere de la Administratia financiara, Contract de Asigurare de la Casa de Pensii etc)
  • Copie dupa dovada platii contributiei pentru concedii si indemnizatii (chitanta, OP)
  • copie extras cont (daca se vrea plata concediului medical intr-un cont, altfel banii se ridica de la casierie CASMB Floreasca).
 • In cazul concediilor medicale in continuare:
  • Cererea tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate (Anexa 9)  - 2 exemplare / concediu medical;
  • Concediul medical (ambele formulare, vizate de medicul de familie).
   Nota: Pentru avocati se aduc 2 copii ale concediului medical semnat, parafat si stampilat de catre medicul prescriptor, conform Ordin 60/32/2006, art 72. Certificatul medical original (formular alb + roz) se depune la Barou.
  • copie extras cont (daca se vrea plata concediului medical intr-un cont, altfel banii se ridica de la casierie CASMB Floreasca).

Persoanele aflate intr-una din urmatoarele situatii de exceptie pot solicita plata concediilor de catre CASMB, atat timp cat concediul medical este pe acelasi cod de diagnostic si fara nicio zi de intrerupere:

 • fosti salariati care erau in concediu medical si daca incetarea activitatii a fost din motive neimputabile lor (faliment, suspendare de activitate, desfiintarea locului de munca etc)
 • salariati cu contract de munca pe perioada determinata
 • femei gravide, daca nasterea survine in interval de maxim 9 luni de la desfacerea contractului de munca sau de la incetarea somajului

Documente necesare pentru solicitarea platii concediilor de catre CASMB, dupa caz:

 

 • cerere tip (Anexa 9) – 2 exemplare / concediu medical
 • copie dupa contractul de munca pe perioada determinata
 • copie dupa decizia de incetare a activitatii
 • adeverinta de venit cu venitul brut si numarul de zile lucratoare pentru sase luni anterioare concediului medical initial si pana la incetarea activitatii
 • copie dupa ultimul concediu medical platit de catre angajator (vizat la Platitor, completat la Platitor si cu stampila “Conform cu originalul”)
 • in cazul in care angajatorul plateste doar o parte din concediul medical (pana la incetarea activitatii) si restul urmeaza a fi platit de catre CASMB, copie dupa certificatul medical, nevizat la Platitor, necompletat la Platitor si cu viza “Conform cu originalul”
 • copie extras cont (daca se vrea plata concediului medical intr-un cont, altfel banii se ridica de la casierie CASMB Floreasca).

138 Responses to “Plata concediului medical”

 1. Otis says:

  .

  thanks for information….

 2. mike says:

  .

  thanks!…

 3. calvin says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 4. nathaniel says:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 5. Guy says:

  .

  good info!!…

 6. jeffrey says:

  .

  tnx for info….

 7. jeffrey says:

  .

  tnx for info….

 8. jeffrey says:

  .

  tnx for info….

 9. jeffrey says:

  .

  tnx for info….

 10. Cody says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 11. Adam says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 12. gene says:

  .

  thank you….

 13. Fred says:

  .

  thank you!!…

 14. Calvin says:

  .

  tnx for info!!…

 15. Alfredo says:

  .

  good info….

 16. julio says:

  .

  thanks for information!…

 17. fred says:

  .

  thank you….

 18. Gerald says:

  .

  thanks for information….

 19. randy says:

  .

  good info!…

 20. shaun says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 21. Angelo says:

  .

  ñïñ!!…

 22. Lewis says:

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 23. Gerald says:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 24. cecil says:

  .

  thank you!!…

 25. howard says:

  .

  спс за инфу!…

 26. Floyd says:

  .

  спасибо за инфу!!…

 27. Adrian says:

  .

  tnx for info!!…

 28. otis says:

  .

  tnx for info….

 29. lonnie says:

  .

  спасибо за инфу!…

 30. Herman says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 31. Louis says:

  .

  thanks for information!!…

 32. Jamie says:

  .

  good info!…

 33. ron says:

  .

  good info!…

 34. nick says:

  .

  ñïàñèáî!!…

 35. gabriel says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 36. Randy says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 37. jeremy says:

  .

  good info….

 38. Jesus says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 39. Stanley says:

  .

  thank you!!…

 40. Jon says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 41. Ted says:

  .

  ñïñ!…

 42. Jerry says:

  .

  thanks for information….

 43. richard says:

  .

  thanks for information!!…

 44. claude says:

  .

  ñïñ!!…

 45. Jack says:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 46. bryan says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 47. Joel says:

  .

  ñïñ!!…

 48. Alex says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 49. Jason says:

  .

  ñïñ!!…

 50. Luther says:

  .

  áëàãîäàðåí….

 51. eddie says:

  .

  tnx for info!!…

 52. Vernon says:

  .

  tnx for info!!…

 53. bradley says:

  .

  thanks for information!…

 54. Eduardo says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 55. jacob says:

  .

  tnx for info!!…

 56. ivan says:

  .

  tnx for info!…

 57. Terrence says:

  .

  thanks for information!…

 58. Don says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 59. mario says:

  .

  tnx for info!!…

 60. kenny says:

  .

  tnx for info!!…

 61. Cory says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 62. leonard says:

  .

  good info!!…

 63. Luis says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 64. andy says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 65. Freddie says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 66. Benjamin says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 67. Benjamin says:

  .

  tnx for info!…

 68. Rafael says:

  .

  good info!!…

 69. Dwayne says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 70. Casey says:

  .

  thanks for information….

 71. James says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 72. herbert says:

  .

  thank you!…

 73. donnie says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 74. brett says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 75. Shawn says:

  .

  ñïñ!!…

 76. steve says:

  .

  thanks for information!!…

 77. walter says:

  .

  ñïñ!!…

 78. nathan says:

  .

  thank you!!…

 79. jimmie says:

  .

  good info….

 80. Jeffery says:

  .

  thanks!!…

 81. hugh says:

  .

  tnx for info!!…

 82. Glen says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 83. jon says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 84. Alberto says:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 85. paul says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 86. Rene says:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 87. peter says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 88. eugene says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 89. jesus says:

  .

  tnx for info!!…

 90. Leslie says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 91. Neil says:

  .

  thanks for information!!…

 92. Arthur says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 93. Brent says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 94. craig says:

  .

  ñïñ….

 95. Cameron says:

  .

  tnx for info….

 96. Joseph says:

  .

  áëàãîäàðåí….

 97. ryan says:

  .

  ñïñ!…

 98. jerry says:

  .

  hello!!…

 99. Ernesto says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 100. Adam says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 101. Lee says:

  .

  thanks!!…

 102. The Birch of the Shadow…

  I think there may possibly be a several duplicates, but an exceedingly useful checklist! I have tweeted this. Quite a few thanks for sharing!…

 103. Thorn of Girl…

  Excellent facts could be found on this net blogging site….

 104. Third Flower…

  My spouse and i happen to be now delighted that Albert could execute his reports due to the suggestions he had through your online page. It is on occasion perplexing to simply constantly be making a gift of ways which a lot of people might have been of…

 105. Woman of Alien…

  Great function you have done, this great site is absolutely great with wonderful data. Time is God’s strategy for maintaining all the things from occurring at once….

 106. Souls in the Waves…

  Good Morning, I just stopped in to visit your internet site and thought I would say I enjoyed myself….

 107. The Birch of the Shadow…

  I think there might be considered a couple of duplicates, but an exceedingly helpful record! I’ve tweeted this. Many thanks for sharing!…

 108. Third Flower…

  My spouse and i are already now delighted that Albert could execute his research thanks to the suggestions he had as a result of your web page. It is from time to time perplexing to only always be gifting away measures which lots of people could have b…

 109. mobile porn says:

  Thorn of Girl…

  Excellent facts may be discovered on this website web site….

 110. car parking says:

  The Silent Shard…

  This could almost certainly be quite practical for a few of your respective jobs I want to you should not only with my weblog but…

 111. car parking says:

  The Birch of the Shadow…

  I feel there could be a number of duplicates, but an exceedingly handy checklist! I’ve tweeted this. Many thanks for sharing!…

 112. The Slave of the Husband…

  Trying to get in advance to researching additional from you afterward!……

 113. Whispering Misty…

  So sorry you can expect to skip the workshop!…

 114. Woman of Alien…

  Fantastic work you have got accomplished, this site is admittedly great with excellent data. Time is God’s means of holding almost everything from taking place simultaneously….

 115. Woman of Alien…

  Great do the job you’ve got done, this website is de facto amazing with wonderful information and facts. Time is God’s strategy for keeping all the things from happening directly….

 116. The Birch of the Shadow…

  I think there may become a couple of duplicates, but an exceedingly useful record! I have tweeted this. Numerous thanks for sharing!…

 117. Souls in the Waves…

  Excellent Morning, I just stopped in to go to your site and assumed I’d say I enjoyed myself….

 118. Woman of Alien…

  Perfect function you have performed, this great site is really interesting with great information. Time is God’s way of retaining every little thing from occurring at the same time….

 119. Woman of Alien…

  Fantastic function you’ve got completed, this site is de facto cool with fantastic facts. Time is God’s technique for preserving every thing from occurring directly….

 120. house blue says:

  Whispering Misty…

  So sorry you are going to skip the workshop!…

 121. Whispering Misty…

  So sorry you can expect to skip the workshop!…

 122. Third Flower…

  My wife and i are now delighted that Albert could execute his scientific studies as a result of the concepts he had by means of your website. It can be once in a while perplexing to only constantly be giving freely measures which a number of people mig…