Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Caracteristici
Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de
munca, pentru fiecare tip de afectiune, este de cel mult 183 de zile în interval de un an,
socotit din prima zi de îmbolnavire.
Începând cu a 90-a zi concediul se poate prelungi pâna la 183 de zile, cu avizul medicului
expert al asigurarilor sociale.
Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit în timpul concediului de
odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate
temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind întrerupt, urmând ca zilele
neefectuate sa fie reprogramate.
Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, în aceleasi conditii
ca si ceilalti asigurati, pensionarii care se afla si în una dintre situatiile mentionate la art.
1 alin. (1) lit. A sau B, precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, dupa caz,
pensionarii nevazatori, care se regasesc în situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d).
Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli
obisnuite sau de acccident în afara muncii- cod indemnizatie 01, 05, 06, 12, 13, 14.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se
determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform
prevederilor OUG nr. 158/2005.
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca,
determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din
grupa A si de urgente medico-chirurgicale stabilite în conditiile prevazute la art. 9, este
de 100% din baza de calcul stabilita conform prevederilor OUG nr. 158/2005.
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:
A. de catre angajator, în functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii
temporare de munca a asiguratului, astfel:
a)pâna la 20 de angajati, din prima zi pâna în a 7-a zi de incapacitate temporara de
munca;
b)între 21 – 100 de angajati, din prima zi pâna în a 12-a zi de incapacitate temporara de
munca;
c)peste 100 de angajati, din prima zi pâna în a 17-a zi de incapacitate temporara de
munca;
B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, începând cu:
a)ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pâna la data încetarii
incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
b)prima zi de incapacitate temporara de munca, în cazul persoanelor asigurate prevazute
la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).
ATENTIE : Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta conform
art.12 din O.U.G 158/2005 de catre angajator sau din FNUASS , pentru zilele lucratoare
din duratele exprimate în zile calendaristice de incapacitate temporara de munca
socotite din prima zi de incapacitate.

128 Responses to “Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca”

 1. scott says:

  .

  good info!…

 2. Jesse says:

  .

  ñïñ!!…

 3. julian says:

  .

  tnx for info….

 4. bill says:

  .

  good!!…

 5. ernest says:

  .

  thanks for information!…

 6. Ralph says:

  .

  tnx for info!!…

 7. eric says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 8. Alejandro says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 9. Stanley says:

  .

  tnx for info!…

 10. joe says:

  .

  tnx for info!!…

 11. Shawn says:

  .

  thank you!…

 12. Ron says:

  .

  tnx for info….

 13. don says:

  .

  ñïàñèáî….

 14. mike says:

  .

  good info!…

 15. Lynn says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 16. edwin says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 17. Willard says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 18. calvin says:

  .

  thanks for information….

 19. leon says:

  .

  tnx for info….

 20. cameron says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 21. earl says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 22. Frederick says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 23. gerard says:

  .

  сэнкс за инфу….

 24. Arnold says:

  .

  благодарю!!…

 25. Leonard says:

  .

  tnx for info!…

 26. paul says:

  .

  thank you….

 27. Jimmie says:

  .

  thanks for information….

 28. antonio says:

  .

  thanks for information!!…

 29. Gabriel says:

  .

  good info!…

 30. roy says:

  .

  thanks for information!…

 31. Perry says:

  .

  thank you!!…

 32. troy says:

  .

  áëàãîäàðåí!!…

 33. Gilbert says:

  .

  tnx for info!…

 34. Alex says:

  .

  tnx for info….

 35. Ronnie says:

  .

  tnx for info!…

 36. ricardo says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 37. william says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 38. Andrew says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 39. Casey says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 40. evan says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 41. guy says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 42. Ralph says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 43. Marcus says:

  .

  thanks for information!…

 44. louis says:

  .

  thanks for information!!…

 45. Lance says:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 46. Derek says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 47. Dwayne says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 48. otis says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 49. Mario says:

  .

  ñïñ!!…

 50. jacob says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

 51. jackie says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 52. luis says:

  .

  ñïñ!…

 53. jason says:

  .

  tnx for info!!…

 54. Jeff says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 55. Francisco says:

  .

  ñïàñèáî….

 56. ronald says:

  .

  tnx for info!…

 57. chris says:

  .

  good info!!…

 58. Jordan says:

  .

  ñïñ!!…

 59. Lawrence says:

  .

  áëàãîäàðåí….

 60. rene says:

  .

  tnx for info!…

 61. Patrick says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 62. Francisco says:

  .

  good info!…

 63. Floyd says:

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 64. otis says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 65. Richard says:

  .

  ñïñ çà èíôó!…

 66. Mark says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 67. Leslie says:

  .

  áëàãîäàðþ!!…

 68. leo says:

  .

  áëàãîäàðåí….

 69. Bruce says:

  .

  tnx for info….

 70. lee says:

  .

  ñïñ!…

 71. Eduardo says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 72. Ronald says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 73. jon says:

  .

  thanks for information!…

 74. Dana says:

  .

  good info!…

 75. charles says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

 76. kevin says:

  .

  ñïñ!…

 77. Brandon says:

  .

  áëàãîäàðåí….

 78. Aaron says:

  .

  ñïñ….

 79. angel says:

  .

  thanks for information!…

 80. andrew says:

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

 81. juan says:

  .

  áëàãîäàðþ!…

 82. oscar says:

  .

  ñïñ!!…

 83. gary says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 84. Wayne says:

  .

  ñïñ!…

 85. Cory says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 86. Willie says:

  .

  ñïñ!!…

 87. Clifton says:

  .

  thanks!!…

 88. Cecil says:

  .

  thanks for information!!…

 89. charlie says:

  .

  ñïñ çà èíôó….

 90. Elmer says:

  .

  thank you….

 91. peter says:

  .

  ñïñ!…

 92. Barry says:

  .

  ñïñ….

 93. andre says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

 94. armando says:

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

 95. louis says:

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 96. gordon says:

  .

  áëàãîäàðåí!…

 97. bill says:

  .

  ñïñ….

 98. john says:

  .

  thanks for information….

 99. hugh says:

  .

  thank you….